Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku
Ulica Zapiecek 10
87-800 Włocławek
 

 
 
NASZA AKTYWNOŚĆ
- wycieczki, zabawy  integracyjne, zawody kulinarne, zawody sportowe, spotkania, spacery, współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu,
- wystawy prac uczestników ŚDS w Muzeum Etnograficznym, Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Galerii Wzorcownia, Zespole Szkół Elektrycznych, Teatrze Impresaryjnym, Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy

we Włocławku, ul. Zapiecek 10


 O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia  dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie . Nasz  Dom został utworzony w 1998r. Dysponuje 40 miejscami dziennego pobytu. Placówka funkcjonuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 16:00. W trakcie pobytu uczestnicy korzystają z rehabilitacji i otrzymują ciepły posiłek. Podstawowym celem działalności Domu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy chorych. Z racji bardzo zindywidualizowanych potrzeb uczestników w placówce prowadzona jest rehabilitacja psychiatryczna i społeczna. Na obu tych płaszczyznach postępowanie rehabilitacyjne jest procesem długotrwałym i musi mieć charakter ciągły i nieprzerwany. Polega ono na wykształceniu lub przywróceniu umiejętności samoobsługowych oraz zachowań i postaw akceptowanych społecznie. Środowiskowy Dom Samopomocy jest mocnym i sprawdzonym ogniwem oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczna rehabilitacja oraz terapia jakiej poddawani są uczestnicy przynosi pozytywne i wymierne efekty w postaci lepszego przystosowania tych osób do funkcjonowania w codziennym życiu. Zmniejsza ich lęki i napięcia, podnosi samoocenę, przywraca wiarę we własne możliwości, stopniowo zwiększa społeczną akceptację dla tej grupy chorych oraz jak nam się wydaje (choć nie jesteśmy w stanie potwierdzić tego w sposób naukowy) zmniejsza częstotliwość nawrotów choroby i związanej z tym liczby hospitalizacji.
Pracownicy merytoryczni 
Dyrektor
Elżbieta Rutkowska
 
Kierownik Działu Terapeutycznego / Terapeuta zajęciowy
Aleksandra Gogołkiewicz
Terapeuta zajęciowy
Katarzyna Jasińska
 
St. pielęgniarka/terapeuta
Agnieszka Wartacz
Pielęgniarka/terapeuta
Iwona Kaźmierczak
 
Terapeuta/rehabilitant
Emilia Walecka
 
Psycholog
Anna Nowakowska
Milena Wyszyńska
 
St. pracownik socjalny
Justyna Hejmanowska


Pracownicy administracji
Główna Księgowa
Izabela Gapińska
 
Radca prawny
Katarzyna Popławska
 Pracownicy obsługi
Szef kuchni
Marzena Kończyńska
 
Pomoc kuchenna
Elżbieta Tyszko
 
Robotnik gospodarczy
Bożena Pasierowska

Hostowane na o12.pl